Herb Kleszczel          

logo UE   logo ZPORR


Informacja

o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 19, poz. 177 z późn. zm.) Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że w dniu 30.06.2006 r. wybrano ofertę złożoną przez n/w wykonawcę.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na zadanie ,,Przebudowa dróg gminnych Nr 109150B i 109155B na odcinku: dr. Nr 66 Zaleszany-Saki" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Drogowych

,,BUDOMOST"

Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok z/s w Zaściankach

za cenę:

brutto - 340.009,51 zł

netto - 278.696,32 zł

VAT - 61.313,19 zł

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-06-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-07-04

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-07-04

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-07-04