logo UE             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

zaprasza uprawnionych Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji współfinansowanej z Narodowego Programu Dla Polski PHARE 2003, Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych PL 2003/004-379.03.02 pod nazwą ,,Modernizacja drogi gminnej Kleszczele-Repczyce”. Termin realizacji zamówienia 31.07.2006 r.

Dokumentację przetargową można nabyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 30 zł brutto, wpłat należy dokonywać na konto BS Hajnówka 88 8071 0006 0018 8290 2000 0010.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Aleksander Sielicki-Burmistrz Kleszczel, tel. (085)6818004, e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

Oferty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, pokój nr 6, do dnia 10.01.2006 r. godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, pokój nr 8.

Wraz z ofertą należy wnieść wadium w wysokości 6.000,00 PLN.

Przetarg przeprowadzony jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 256 z dnia 09.11.2005 r. poz. Nr 59298.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kelszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-11-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-11-15

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2005-11-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-11-15