Kleszczele, dn. 09.02.2006 r.

RGK.IV.3410-1/06

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą ,,Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej Kleszczele - Dobrowoda".

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Burmistrz
/-/mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-02-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-02-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-02-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-02-10