Zarządzenia Burmistrza Kleszczel w 2013 r.

Lp. Numer zarządzenia Data podpisania Tytuł
1. Nr 171/2013 14.01.2013 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2013 r.
2. Nr 172/2013 01.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2013 r.
3. Nr 173/2013 19.02.2013 r. w sprawie przeprowadzenia dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
4. Nr 174/2013 21.02.2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiących własność gminy Kleszczele, przeznaczonych do sprzedaży
5. Nr 175/2013 21.02.2013 r. w sprawie przeprowadzenia dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
6. Nr 176/2013 21.02.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2013 r.
7. Nr 177/2013 07.03.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych  Gminy  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2013 r.
8. Nr 178/2013 15.03.2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
9. Nr 179/2013 20.03.2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy za 2012 r.
10. Nr 180/2013 20.03.2013 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
11. Nr 181/2013 22.03.2013 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach
12. Nr 182/2013 28.03.2013 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
13. Nr 183/2013 28.03.2013 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2013 r.
14. Nr 184/2013 29.04.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
15. Nr 185/2013 29.04.2013 r. w sprawie przeprowadzenia jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
16. Nr 186/2013 13.05.2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorzadu terytorialnego za 2012 r.
17. Nr 187/2013 13.05.2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykzau nieruchomosci stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
18. Nr 188/2013 22.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2013/2014
19. Nr 189/2013 22.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach na rok szkolny 2013/2014
20. Nr 190/2013 27.05.2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli i powołania Zespołu kontrolnego
21. Nr 191/2013 31.05.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy w 2013 r.
22. Nr 192/2013 03.06.2013 r. w sprawie przyjecia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
23. Nr 193/2013 05.06.2013 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach
24. Nr 194/2013 10.06.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach
25. Nr 195/2013 17.06.2013 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
26. Nr 196/2013 18.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
27. Nr 197/2013 27.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
28. Nr 198/2013 04.07.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
29. Nr 199/2013 25.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Kleszczele
30. Nr 200/2013 25.07.2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w 2013 r.
31. Nr 201/2013 31.07.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie za 2013 r.
32. Nr 202/2013 05.08.2013 r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
33. Nr 203/2013 30.09.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
34. Nr 204/2013 02.09.2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli i powołania Zespołu kontrolnego
35. Nr 205/2013 05.09.2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele przeznaczonej do sprzedaży
36. Nr 206/2013 06.09.2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach
37. Nr 207/2013 23.09.2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
38. Nr 208/2013 25.09.2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 r.
39. Nr 209/2013 26.09.2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach w czasie jego nieobecności
40. Nr 210/2013 02.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele
41. Nr 211/2013 03.10.2013 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
42. Nr 212/2013 15.10.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2013/2014
43. Nr 213/2013 16.10.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach
44. Nr 214/2013 23.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
45. Nr 215/2013 23.10.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
46. Nr 216/2013 31.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
47. Nr 217/2013 31.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia dwunastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
48. Nr 218/2013 04.11.2013 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania pszczół
49. Nr 219/2013 12.11.1013 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017
50. Nr 220/2013 12.11.2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r.
51. Nr 221/2013 14.11.2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
52. Nr 222/2013 19.11.2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
53. Nr 223/2013 19.11.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 r.
54. Nr 224/2013 02.12.2013 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
55. Nr 225/2013 11.12.2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019
56. Nr 226/2013 12.12.2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
57. Nr 227/2013 18.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
58. Nr 228/2013 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach
59. Nr 229/2013 31.12.2013 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach

 

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-03-05

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-03-12

Data modyfikacji: 2014-12-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-03-12