Kleszczele, dn. 26 marca 2007 r.RGK.IV.3410-1/07
Informacja

o wyborze oferty
Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w dniu 26 marca 2007 r. dokonano wyboru oferty złożonej przez n/w wykonawcę.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w Sakach”


Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 13A/14

17-100 Bielsk Podlaski

wedlug kryterium z SIWZ najniższa cena, znaczenie - 100%

brutto - 31.538,04 zł

netto - 29.474,80 zł

VAT - 2.063,24 zł

Oferta Przedsiębiorstwa Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. według przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert otrzymała 100 pkt.
Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-03-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-03-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-03-26

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-03-26