Zamówienie Nr RGK.IV.3410-3/07 z dnia 2007-08-29 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-przebudowa drogi powiatowej w Pogrebach
Numer RGK.IV.3410-3/07
Data wydania 2007-08-29

 

Kleszczele, dn. 29 sierpnia 2007 r.

 

RGK.IV.3410-3/07

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 , poz. 1163 z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744 B w miejscowości Pogreby km 0+000 – 0+938” ogłoszonego w BZP na portalu UZP 135119-2007 z dnia 06.08.2007 roku, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz na stronie internetowej www.kleszczele.fr.pl

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Burmistrz Kleszczel

mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w kelszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-08-29

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-08-30

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-08-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-08-30