Kleszczele, dn. 12 czerwca 2007 r.

 

 

RGK.IV.3410-2/07

 

 

 

Informacja

o wyborze oferty

 

 

 

Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w dniu  12 czerwca 2007 r. dokonano wyboru oferty złożonej przez n/w wykonawcę.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pod nazwą ,,Dostawa ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kleszczelach”.

 

,,PRONAR" Spółka. z o.o.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

wedlug kryterium przyjętym w SIWZ najniższa cena, znaczenie - 100%

brutto - 100.992,60 zł

netto - 82.780,80 zł

VAT - 18.211,80 zł

         Oferta firmy ,,PRONAR" Sp. z o.o. według przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert otrzymała 100 pkt.

 

 

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-06-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-06-12