Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

17-250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 4,

tel. (085) 6818059

adres e-mail mbpkleszczele@tlen.pl

NIP 543-19-91-529

Regon: 052022219

Konto: 73 8071 0006 0002 9375 2000 0010

 

godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Kierownik MBP: Anna Szczygoł

 

          Podstawa prawna działania biblioteki:

       

         · ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

        · ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908 z późn. zm.)  

        · ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminym ( Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.)

        . ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu  prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

          ( Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230 z późn. zm. )

       · uchwała Nr XX/226/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach

 

         Cele i zadania biblioteki

         Celem Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

         Cele te realizuje biblioteka miedzy innymi poprzez:

         1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,  ze

             szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

         2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu.

         3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

         4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

         5) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie zaspokajania potrzeb

             oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

         Promocja. Imprezy.

         Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książkę  biblioteka prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem, takie jak:

          1)  wystawki:

              - okolicznościowe,

              - z okazji rocznic literackich,

              - nowości zakupionych do biblioteki,

              - wystawki zdjęć z imprez organizowanych przez bibliotekę.

         2)  dyskusje nad książkami,

         3)  cykle głośnego czytania ( przynajmniej raz w miesiącu ),

         4)  konkursy czytelnicze,

         5)  rozwieszanie plakatów promujących bibliotekę np. organizowanych konkursów,

         6)  układanie rozsypanek literackich,

         7)  występy teatrzyków dla dzieci,

         8)  lekcje biblioteczne,

         9)  zgaduj-zgadule,

       10)  gry i zabawy literackie,

       11)  wycieczki do biblioteki,

       12)  spotkania autorskie.

            W celu promocji biblioteka zamieszcza  w lokalnej prasie informacje o imprezach odbywających się w bibliotece, również na stronce Urzędu Miejskiego w Kleszczelach zamieszczane są zdjęcia z organizowanych imprez.

 

          Historia

                  Powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienia przed drugą wojną światową. Pierwsze książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej 1 kwietnia 1948 roku. Wpisano wtedy około 700 woluminów.                                                                                                                         

      Biblioteka mieściła się w różnych miejscach,  między innymi w budynku gdzie obecnie znajduje się  referat rolnictwa i gospodarki komunalnej, później w budynku gdzie funkcjonował posterunek energetyczny, a od roku  1996 w budynku Zespołu Szkół w Kleszczelach.

       Do roku 1973 biblioteka funkcjonowała pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna, później do 1993 jako Gminna Biblioteka Publiczna, do roku 2001 jako Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, a następnie od 2001 roku jako Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach.

       W celu rozszerzenia zasięgu czytelniczego oraz ułatwienia dostępności do zbiorów bibliotecznych dla lokalnej społeczności  utworzono Gminną Bibliotekę w Policznej (pierwszych wpisów w księdze inwentarzowej dokonano w roku 1953), którą później przekształcono w Filię Biblioteczną w Policznej. Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach funkcjonowały punkty biblioteczne w Zaleszanach, Suchowolach, Gruzce, Daszach, Pogrebach, Żukach i Toporkach. Filia Biblioteczna w Policznej posiadała  punkty biblioteczne w Kuraszewie, Białej Straży i Dobrowodzie.

                   W roku 2006 Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach została wpisana do „Rejestru instytucji kultury”.

 

        Katalogi

        W bibliotece można skorzystać z katalogów:

       - alfabetycznego,

      - rzeczowego

      - tematycznego literatury pięknej dla dorosłych,

      - tytułowego literatury pięknej dla dzieci

      - elektronicznego.

 

       Usługi

 

     Biblioteka oferuje:

    ==============

     Literaturę piękną dla dzieci, dorosłych i popularnonaukową.

     Lektury dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych.

     Najaktualniejsze książki do prac i referatów.

     Tematyczne słowniki i encyklopedie.

     Materiały dotyczące Kleszczel i okolicy.

     Bieżące i archiwalne czasopisma.

     Bezpłatny dostęp do Internetu.

     Katalog elektroniczny.

 

     Kartoteki:

    - zagadnieniową,

    - osobową,

   - pomocy metodycznych,

   - regionalną, w której zgromadzone są materiały dotyczące Kleszczel i okolicy

     ( prace magisterskie, wycinki prasowe, dokumenty, zdjęcia, pocztówki,zaproszenia)

 

    Zestawienia bibliograficzne:

   - okolicznościowe,

   - literatura polska i obca,

   - osobowe,

   - dotyczące regionu,

   - o treści ogólnej.

 

   Inne:

   - scenariusze imprez,

   - propozycje lekcji bibliotecznych,

   - konkursów,

   - pogadanek.

 

 

   Stan księgozbioru na koniec 2015 roku wyniósł:     

    ogółem:                                                           12086 wol.

   - literatura piękna dla dorosłych                           5076 wol.

   - literatura piękna dla dzieci                                 3152 wol.

   - literatura niebeletrystyczna                                3858 wol.

 

   Czytelnicy                                                          490

 

   Wypożyczenia                                                  9970

  - literatury pięknej dla dzieci                                 3413

  - literatury pięknej dla dorosłych                           5477

  - literatury niebeletrystycznej                                1080

 

   Odwiedziny ogółem:                                         9372

   - w wypożyczalni                                                 5581

   - w czytelni                                                         3791

 

    Majątek biblioteki na koniec 2015 roku:         

    - wartość księgozbioru                                 89 311,36

    - pozostały majątek                                    14 886,49

     Razem:                                                    104 197,85

 

Ważne informacje:

 

Osoby, które chciałyby zamówić konkretne tytuły książek mogą to zrobić telefonicznie

85/ 6818059.

 

 

Na stronie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach znajduje się katalog elektroniczny książek , które są na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

Opracowała: Anna Szczygoł

 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2004-07-31

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Data wprowadzenia: 2005-05-26

Data modyfikacji: 2016-01-18

Opublikował: Joanna Chmielewska

Data publikacji: 2005-05-26