W dniach od 11 kwietnia 2011 r. do 27 maja 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła kompleksową kontrolę w zakresie gospodarki finansowej za 2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kleszczelach. Zakresem kontroli objęto sprawy ogólno - organizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i rachunkowości,  sprawozdawczość finansową, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, przychody i koszty objęte planem finansowym, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz rozliczenia z budżetem gminy Kleszczele.

Protokół kontroli jest przechowywany w Miejskim Ośrodku Kultury w Kleszczelach. Dokument udostępnia dyrektor jednostki na wniosek, zgodnie z art. 10  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zalecenia pokontrolne (plik pdf)

Metryka strony

Udostępniający: Leon Aleksiejuk - dyrektor MOK w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-07-01

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-07-02

Data modyfikacji: 2011-07-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-07-02