ZARZĄDZENIE NR I/206/06
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 r.

Na podastwie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i podać do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 r. :

1) plan dochodów - 5.966.446 zł;

2) wykonanie dochodów - 1.379.155 zł;

3) plan wydatków - 6.055.726 zł;

4) wykonanie wydatków - 1.197.595 zł;

5) nadwyżka - 181.560 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-04-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-06-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-06-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-06-06