Zamówienia publiczne w 2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ,,Sprzedaż drzew na pniu"

Ogłoszenie Nr 500270920-N-2018 z dnia 13 listopada 2018 o udzieleniu zamówienia na realizację zadania Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele – część II dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości 29 instalacji fotowoltaicznych

Ogłoszenie Nr 500265549-N-2018 z dnia 6 listopada 2018 r. o udzieleniu zamówienia na realizację zadania Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele – część I dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ilości 20 zestawów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele – część I dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ilości 20 zestawów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele"

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania „INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE”

Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na dostawę Instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele

Ogłoszenie nr 500222510 z dnia 17 września 2018 r. o udzieleniu zamówienia na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach"

Ogłoszenie nr 611660-N-2018 z dnia 3 września 2018 r. o zamówieniu na dostawę Instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele

Zawiadomienie z dnia 30 sierpnia 2018 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą "Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele"

Zawiadomienie z dnia 27 sierpnia 2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach"

Informacja z dnia 14 sierpnia 2018 r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania "Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele"

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele"

Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na dostawę instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele

Ogłoszenie nr 500191830-N-2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie ogłoszenia na dostawę instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele

Informacja z dnia 10 sierpnia 2018 r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach

Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach

Ogłoszenie nr 597721-N-2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. na dostawę instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele

Ogłoszenie nr 594788-N-2018 z dnia 26 lipca 2018 r. na roboty budowlane polegające na "Budowie kanalizacji sanitarnej oraz remoncie sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach"

Informacja z dnia 19 czerwca 2018 r. o niezłożeniu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na budowie pomostu molo przy zalewie w Repczycach

Ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2018 r. o zamówieniu na roboty budowlane polegające na budowie pomostu molo przy zalewie w Repczycach, w formie zapytania ofertowego

Zawiadomienie z dnia 28 maja 2018 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach"

Informacja z dnia 10 maja 2018 r . z otwarcia ofert na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach

Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach

Ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zamówieniu na roboty budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach

Zaproszenie z dnia 23 kwietrnia 2018 r. do złożenia oferty cenowej na ,,Sprzedaż drzew na pniu"

Ogłoszenie z dnia 12 marca 2018 r. o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym

Zawiadomienie z dnia 5 marca 2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na roboty budowlane na przebudowę drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym

Informacja z dnia 21 lutego 2018 r. z otwarcia ofert na Przebudowę drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym

Ogłoszenie nr 514592-N-2018 z dnia 2018-02-06 r. na roboty budowlane: Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Kleszczele w roku 2018

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-01-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-11-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-01-26