Informacja

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania  Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany”

 

Ogłoszenie w BZP : 362398 – 2011 z dnia 03.11.2011 r.

Ogłoszenia zmieniające w BZP: 296635 - 2011 z dnia: 15.11.2011 r.

 

         Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający, Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, dokonuje zmiany poprzez uszczegółowienie dokumentacji budowlanej w branży elektrycznej.

 

Kleszczele, 25.11.2011 r.                                    Burmistrz Kleszczel

                                                                      mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik

projekt budowlany

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-11-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-11-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-11-26

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-11-26