OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany (ogłoszenie w BZP : 362398 – 2011 z dnia 03.11.2011 r.)

Numer ogłoszenia: 296635 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, fax. 85 6818004 w. 14.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4, pok. nr 8 (sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4, pok. nr 8 (sekretariat).

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza
inż. Jan Sawicz
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-11-15