Kleszczele, 06.06.2011 r.

Gmina Kleszczele

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 

RGK.271.5.2011

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko - ORLIK 2012

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 128636-2011 ; data zamieszczenia: 25.05.2011)

Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie : Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okragłym lub z kompozytów polimerowych?

Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników dla stalowych słupów na piłkochwyty.

Burmistrz Kleszczel
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-06-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-06-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-06-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-06-06