O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Kleszczel ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów samochodowych:


    1. Żuk specjalistyczny pożarniczy A 15, Nr rej BTL 9724, rok prod. 1972, cena wywoławcza 1000 zł – wadium 100 zł, postąpienie 100zł;


    2. Samochód STAR 26 Specjalistyczny, Nr rej BTL9715, rok prod. 1973, cena wywoławcza 3000 zł - wadium 300zł, postąpienie 100 zł;


    3. Samochód Volkswagen Transporter - nierejestrowany, rok produkcji 1993, cena wywoławcza 3000 zł - wadium 300 zł, postąpienie 100 zł;


    4. Samochód Żuk A - 18 H, Nr rej. BTU 7877, rok prod. 1995, cena wywoławcza 2000 zł - wadium 200 zł, postąpienie 100zł


Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach (,,Agronomówka'), ul. 1 -go Maja 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 900 .Sprzedawane środki transportowe można obejrzeć w dniach 25-29 lipca i w dniu 01 sierpnia 2011 r. w godzinach od 800 do 1500 oraz w dniu 2 sierpnia przed przetargiem.

Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Informuje się,że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 go Maja 10, lub pod numerem telefonu: 085 6818004 w. 28.


Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Witold Panasiuk - samodzielne stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-07-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-07-15

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-07-27

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-07-15