O G Ł O S Z E N I E
 

Burmistrz Kleszczel ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu samochodowego:

 
1. Samochód Żuk A - 18 H,

     Nr rej. BTU 7877, rok prod. 1995, cena wywoławcza 1500 zł - wadium 150 zł, postąpienie 100zł

 

         Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach (,,Agronomówka'), ul. 1 -go Maja 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 . Sprzedawany pojazd można obejrzeć w dniu 15 września w godzinach od 800 do 1500 oraz w dniu 16 września przed przetargiem.

         Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

         Informuje się, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 go Maja 10, lub pod numerem telefonu: 85 6818004 w. 28.

 
Burmistrz
 
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Witold Panasiuk - samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-09-01

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-09-01

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-01

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-09-01