O G Ł O S Z E N I E
 

Burmistrz Kleszczel ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów samochodowych:

 

1. Samochód STAR 26 Specjalistyczny,

     Nr rej BTL9715, rok prod. 1973, cena wywoławcza 3000 zł - wadium 300zł, postąpienie 100 zł;

 

2. Samochód Volkswagen Transporter - nierejestrowany,

     rok produkcji 1993, cena wywoławcza 3000 zł - wadium 300 zł, postąpienie 100 zł;

 

3. Samochód Żuk A - 18 H,

     Nr rej. BTU 7877, rok prod. 1995, cena wywoławcza 2000 zł - wadium 200 zł, postąpienie 100zł

 

         Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach (,,Agronomówka'), ul. 1 -go Maja 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930. Sprzedawane środki transportowe można obejrzeć w dniach 25, 26, 29 sierpnia w godzinach od 800 do 1500 oraz w dniu 30 sierpnia przed przetargiem.

         Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Informuje się, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 go Maja 10, lub pod numerem telefonu: 85 6818004 w. 28.

 
Burmistrz
 
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Witold Panasiuk - samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-08-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-08-13

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-08-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-08-13