Informacja w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 83f ust. 4 i 5 ustawy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel jest obowiązany dokonać do Burmistrza Kleszczel zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Właściwy organ w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin, z których sporządza protokół. Jeżeli w ciągu 14 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, drzewo możne być usunięte. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
W przypadku usuwania drzew rosnących w strefie ochrony konserwatorskiej obejmującej część miasta Kleszczele organem właściwym jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: wie

Data wytworzenia: 2019-02-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-02-08