Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

Miejsce złożenia

informacji

Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
pokój nr 6 (sekretariat)

wymagane
dokumenty

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

opłaty

Nie pobiera się

termin złożenia informacji

1. Informacje należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej,
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

2. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

tryb odwoławczy

Brak

podstawa
prawna

1. art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U Nr 192, poz.1876).

postępowanie prowadzi i informacji udziela

Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa
stanowisko ds. ochrony środowiska
Adres: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 10, pokój nr 7
telefon: 085 6818004 wew. 27Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-07-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-23

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-23

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-23