ZARZĄDZENIE NR I/202/06
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam , co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

Radzie Miejskiej w Kleszczelach;

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-03-20

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-30

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-30