PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W GMINIE KLESZCZELE – ROK 2017

 

L.P.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA

 

PRZEWIDYWANY TRYB

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA [zł]

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 172 525,20

III kw 2017 r

Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

552 845,53

II kw 2017 r.

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

182 040,66

III kw. 2017 r.

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

141 067,48

III kw 2017 r.

Organizacja ruchu turystycznego – molo i ciągi piesze

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

834 534,96

II kw 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2017-01-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-01-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-01-30