17.08.2010 r.

Gmina Kleszczele Kleszczele,
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

 
RGK.JK.3410-6/10
 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : Remont świetlicy we wsi Dasze

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 208755-2010 ; data zamieszczenia: 04.08.2010 r.)

 

 
Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2006 r., poz. 177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
Pytanie 1 .W jaki sposób i z jakich materiałów winna być wyknana konstrukcja daszków dwuspadowych (przedmiar poz. 35) – proszę o załączenie rysunków i dokładnego opisu.

 

Odpowiedź : Daszki dwuspadowe typowe powinny być wykonane z kształtowników zimno giętych prostokątnych, krokwie (3 pary na jeden daszek) o wymiarach 50x30x3mm mocowane do oczepów o wym. 50x50x3mm z zastrzałami 50x50x3mm i mocowane do ścian kotwami stalowymi M16 L=100mm (4 kotwy na jeden daszek) do dospawanych do końców oczepów i zastrzałów uszami z blachy gr. 5mm. Wymiary daszków jak w przedmiarach robót.

Pytanie 2. W jaki sposób i z jakich materiałów winna być wyknana konstrukcja osłony ściany czołowej (przedmiar poz. 36) - proszę o załączenie rysunków i dokładnego opisu.

Odpowiedź : Konstrukcja osłony ściany czołowej powinna być wykonana z kształtowników zimno giętych 2x 50x30x3mm mocowanych do ściany kotwami M16 L=120mm w odstępie co 150cm poprzez wąsy z płaskownika szer. 2cm i gr. 5mm, L=250mm.

 

Pytanie 3. Proszę o podanie parametrów, wymiarów i koloru płyty poliestrowejfalistej, która ma być zastosowana na daszkach i osłonie ściany czołowej.

Odpowiedź : Płyty faliste powinny być z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym gr. 0,8mm profil fali 76/18mm w kolorze zielonym.

 

Pytanie 4. Jaki rodzaj wyprawyi w jakim kolorze należy przyjąć do wyceny docieplenia elewacji budynk?

Odpowiedź : Wyprawę do docieplenia elewacji należy przyjąć w kolorze jasny beżowy z tynku mineralnego dostępnego w sprzedaży.

 

Pytanie 5. Wystepuje rozbieżność ilości drzwi i okien między przedmiarem a załączonymrzutem przyziemiabudynku. Proszę o skorygowanie ilości i załączenie dokładnego wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź : Ilość okien i drzwi należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót ze względu na fakt, iż część stolarki nie wymaga wymiany.

 

Pytanie 6. W przedmiarze robót (plik o nazwie Świetlica Dasze bez OSP przedmiar.pdf) pozycje od 48 d.6 do 51d.6 wskazują na to, że przewody mają być ułożone pod tynkiem. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części E.02.00.00 Instalacje elektryczne w punkcie 4.2.3 mówi o wciąganiu przewodów YDY do rur typu RVS. Prosimy o uściślenie czy przewody mają być ułożone w rurkach czy bez nich. Jeśli rurki mają zostać zastosowane to proszę o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź : Przewody mają być ułożone pod tynkiem.

 

Pytanie 7. Pozycje 56d.6, 65d.6, 66.d6 przedmiaru robót (plik o nazwie Świetlica Dasze bez OSP przedmiar.pdf) dotyczą wymiany osprzętu elektrycznego. Czy zamawiający wymaga zastosowania osprzetu konkretnego producenta wybranej serii?

Odpowiedź : Nie, zamawiający nie wymaga zastosowania sprzętu konkretnego producenta i wybranej serii.

 

Pytanie 8. W dokumentacj załączonej do przetargu (załącznik nr 7) brakuje informacji na tematparametrów technicznych urządzeń i materiałów elektrycznych. Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej dla pozycji od ne 57d.6 do 64d.6 zawartych w przedmiarze (plik o nazwie Świetlica Dasze bez OSP przedmiar.pdf)

Odpowiedź : Należy zastosować typowe urządzenia i materiały.

 

Pytanie 9. Prosimy o podanie parametrów technicznych lub proponowanych modeli opraw oświetleniowych – pozycje 68d.6 i 69d.6 przedmiaru robót (plik o nazwie Świetlica Dasze bez OSP przedmiar.pdf)

Odpowiedź : Należy zastosować typowe oprawy oświetleniowe w średnim standardzie cenowym.
 
 
Burmistrz Kleszczel
/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-08-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-08-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-08-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-08-17