I N F O R M A C J A


Burmistrz Kleszczel, informuje, że realizacja zadania, pod nazwą: „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele w 2010 r.”. została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zgodnie z zawartąw dniu 8 czerwca 2010 r. pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku a Gminą Kleszczele umową na realizację przedmiotowego zadania uzyskaliśmy dotację w wysokości 47.600,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu z terenu gminy Kleszczele w ilości ok. 11.100 m2 eternitu.
Nadmieniam również, że powyższe zadanie Gmina Kleszczele zamierza realizować w latach następnych.

Kleszczele, dnia 27 października 2010 r.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Jawdosiuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-10-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-10-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-10-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-10-28