Oferta Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”

na realizację zadania publicznego pn.

„Jubileuszowy XXXV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

 

W dniu 18 marca 2016 r. Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Jubileuszowy XXXV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

Złożona oferta jest zgodna z priorytetami zawartymi w uchwale Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zmienionej uchwalą Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 29 marca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4 lub e-mailem na adres kleszczeleum@fr.pl.

Z treścią oferty można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 w pokoju nr 6.

Kleszczele, dnia 22 marca 2016 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2016-03-22

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2016-03-22

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-03-22