Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "ORZEŁ" Kleszczele

na realizację zadania publicznego "Rozwijanie sportowych pasji"


 

W dniu 7 marca 2014 r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ORZEŁ" w Kleszczelach złożył ofertę na realizację zadania  pn. „Rozwijanie sportowych pasjiw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Złożona oferta jest zgodna z priorytetami zawartymi w uchwale Nr XX/154/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 17 marca 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4 lub e-mailem na adres kleszczeleum@fr.pl.

Z treścią oferty można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w pokoju nr 7.

Kleszczele, dnia 10 marca 2014 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz 

r.


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-03-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-03-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-03-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-03-10