Zarządzenia Burmistrza Kleszczel 2019 r.

Lp. Numer zarządzenia Data podpisania Tytuł
1. 5/2019 09.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleszczele przeznaczonej do dzierżawy
2. 6/2019 11.01.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz określenia terminarza zebrań
3. 7/2019 21.01.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleszczele przeznaczonej do dzierżawy
4. 8/2019 21.01.2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2019 r.
5. 9/2019 07.02.2019 w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kleszczelach na rok szkolny 2018/2019
6. 10/2019 07.02.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do Przedszkola w Kleszczelach i Szkoły Podstawowej w Kleszczelach
7. 11/2019 14.02.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz określenia terminarza zebrań
8. 12/2019 18.02.2019 w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
9. 13/2019 20.02.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.
10. 14/2019 14.03.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
11. 15/2019 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
12. 16/2019 29.03.2019 w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetwrgu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele
13. 17/2019 29.03.2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
14. 18/2019 03.04.2019 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele
15. 19/2019 08.04.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
16. 20/2019 09.04.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
17. 21/2019 10.04.2019 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
18. 22/2019 15.04.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach
19. 23/2019 09.05.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
20. 24/2019 09.05.2019 w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kleszczelach na rok szkolny 2018/2019
21. 25/2019 16.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
22. 26/2019 20.05.2019 w sprawie arkusza organizacji Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020
23. 27/2019 20.05.2019 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020
24. 28/2019 30.05.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych
25. 29/2019 30.05.2019 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kleszczele za 2018 r.
26. 30/2019 10.06.2019 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
27. 31/2019 10.06.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4
28. 32/2019 14.06.2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.
29. 33/2019 25.06.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4
30. 34/2019 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
31. 35/2019 24.07.2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
32. 36/2019 24.07.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach
33. 37/2019 29.07.2019 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
34. 38/2019 02.08.2019 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
35. 39/2019 21.08.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kleszczelach
36. 40/2019 30.08.2019 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku
37. 41/2019 30.08.2019 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
38. 42/2019 09.09.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach w czasie jego nieobecności
39. 43/2019 09.09.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w czasie jego nieobecności
40. 44/2019 26.09.2019 w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020
41. 45/2019 30.09.2019 w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele
42. 46/2019 30.09.2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
43. 47/2019 11.10.2019 w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-04-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-10-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-10-13