Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe za 2017 r. złożone zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz składane w trakcie 2018 r.:

    Aleksander Sielicki - Burmistrz Kleszczel
    Walentyna Sidoruk - Zastępca Burmistrza/Sekretarz Gminy
    Jerzy Micewicz - Skarbnik Gminy
    Ludmiła Młodzianowska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach
    Anna Szczygoł - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach
    Sławomir Treszczotko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach
    Krystyna Jakubowska - Dyrektor Przedszkola w Kleszczelach
    Eugeniusz Szatyłowicz - inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych/ zastępca kierownika USC
    Ludmiła Smyk - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach
    Anna Sankiewicz - referent Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach

   Małgorzata Klimowicz - p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2018:

Małgorzata Klimowicz - p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Małgorzata Klimowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zawartych w części B oświadczenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-09-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-02-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2020-02-24