Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty podatków lub opłat lokalnych w 2017 r.

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Kleszczel informuje, że w 2017 roku nie udzielono pomocy osobom prawnym, fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w formie ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty podatków lub opłat lokalnych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.Kleszczele, dn. 28.05.2018r.

Sporządziła: D. Szklaruk


                                
                                B U R M I S T R Z
                                                                          mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Szklaruk - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2018-05-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-05-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-05-30