Formularze druków podatkowych 2019

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporzadzeniem Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1104),
- z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r. poz. 1105),
- z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r. poz. 1126).

Wzory dokumentów do pobrania:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Ina Cybulińska - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-07-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-07-11