Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty podatków lub opłat lokalnych w 2016 r.

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA  RATYPodstawa prawna: art.37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) - na podstawie decyzji wydanych w 2016 roku.

Lp.

Imię i Nazwisko

Kwota zastosowanej

ulgi

Przyczyny zastosowania ulgi

Tytuł udzielonej ulgi

Organ udzielający pomocy

zaległość

Odsetki

1

3

4

5

6

7

8

1.

Centrum - Handlowo Produkcyjne Walenty Szczuka

14.531,00zł

602,00 zł

Ważny interes podatnika i ważny interes publiczny

Podatek od nieruchomości

Burmistrz Kleszczel

2.

Drewexpol Spółka

z o.o.

29.025,00 zł

1.513,00 zł

Ważny interes podatnika i ważny interes publiczny

Podatek od nieruchomości

Burmistrz Kleszczel

3.

Piotr Anisiewicz

0,00 zł

23.533,00 zł

Ważny interes podatnika

Podatek od nieruchomości

Burmistrz Kleszczel

UMORZENIA RAZEM:

43.556,00 zł.

25.648,00 zł

1.

Anna Wołczuk

522,00 zł

0,00 zł

Ważny interes podatnika

Podatek rolny

Burmistrz Kleszczel

RAZEM:

522,00 zł

0,00 zł

1.

Leon Ziniewicz

921,80 zł

259,00

Ważny interes podatnika

Podatek od spadków i darowizn

Burmistrz Kleszczel

2.

Oliwia Juchimowicz

1.789,00 zł

0,00

Ważny interes podatnika

Podatek od spadków i darowizn

Burmistrz Kleszczel

3.

Kamila Juchimowicz

1.789,00 zł

0,00

Ważny interes podatnika

Podatek od spadków i darowizn

Burmistrz Kleszczel

4.

Galina Panfiluk

847,10 zł

0,00

Ważny interes podatnika

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Kleszczel

RAZEM:

5 346,90

259,00

1.

Dariusz Zgierun

5 317,00 zł

0,00

Ważny interes podatnika

Podatek od spadków i darowizn

Burmistrz Kleszczel

ODROCZONO TERMIN PŁATNOŚCI

5 317,00 zł

0,00

Sporządziła:O.Roszczenko

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Olga Roszczenko - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2017-04-20

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-05-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-04-25