W Y K A Z
 
 
Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.
 
 
Na podstawie art. 37 pkt. 2 lit. ,,f" i ,,g" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) podaję do wiadomości:
 
 
1. Wykaz podatników , którym udzielono umorzeń w podatku rolnym na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), uzasadnionych ważnym interesem podatnika:
 
Krzysztof Molski - 1.108,70 zł
 
2. Wykaz podatników , którym udzielono umorzeń w podatku od nieruchomości na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Z 2005r.Nr 8, poz.60 ze zm.) uzasadnionych ważnym interesem publicznym:
 
Halina Popławska - 650,00 zł
 
3. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, na podstawie art. 67 b § 1 ust. 2 – Ordynacji podatkowej, uzasadnionej ważnym interesem podatnika i interesem publicznym:
 
 
DREWEXPOL Spółka z o.o. - 26.412,00 zł
 
 
 
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Olra Roszczenko - Fererat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-03-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-03-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-03-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-03-25