Kleszczele dn. 12.03.2013 r.

FN.3110.1.2013

 

Ulgi,odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty podatków lub opłat lokalnych w 2012 roku

 

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157,poz.1240art.37 ust.1pkt 2 lit.f).

Na podstawie decyzji wydanych w 2012 roku.

 

 

 

 • Lp.

   

  Imię i Nazwisko

  Kwota zastosowanej

  ulgi

   

  Przyczyny zastosowania ulgi

   

  Tytuł udzielonej ulgi

   

  Organ udzielający pomocy

  zaległość

  Odsetki

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Antoni Białożyt

  5.364,00zł

  62,00 zł

   

  Ważny interes podatnika

  Podatek od nieruchomości

  Burmistrz Kleszczel

  2

   

  Bazyl Kalisz

  738,38 zł

   

  21,00 zł

   

  Ważny interes podatnika

  Opłaty mieszkaniowe

  Burmistrz Kleszczel

   

   

  UMORZENIA RAZEM:

  6.102,38 zł

  83,00 zł

   

   

   

 

Sporządziła:O. Roszczenko

 

Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz


W Y K A Z

 

Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł w 2012 roku.

Michał Micewicz - ulga z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969),

Stanisław Sobczak - ulga z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969)

 

Sporządziła: I. Cybulińska

 

Metryka strony

Udostępniający: Olga Roszczenko - Referat Finansowy Ina Cybulińska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-03-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-03-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-05-29

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-03-12