Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty podatków lub opłat lokalnych w 2014 roku

 

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY

 

Podstawa prawna: art. 37 ust. pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Na podstawie decyzji wydanych w 2014 roku.

 

 • Lp.

   

  Imię i Nazwisko

  Kwota zastosowanej

  ulgi

   

  Przyczyny zastosowania ulgi

   

  Tytuł udzielonej ulgi

   

  Organ udzielający pomocy

  zaległość

  Odsetki

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Mikołaj Jakubiuk

  3.381,00 zł

  1.419,00 zł

   

  Ważny interes podatnika

  Podatek rolny

  Burmistrz Kleszczel

  2

   

  Marek Gawryluk

   

  1.309,00 zł

   

  51,00 zł

   

  Ważny interes podatnika

  Podatek rolny

  Burmistrz Kleszczel

   

  3

  Eugeniusz Leończuk

  1.564,00 zł

  0,00

  Ważny interes podatnika

  Podatek od nieruchomości

  Burmistrz Kleszczel

   

  UMORZENIA RAZEM:

  6.254,00 zł.

  1.470,00 zł

   

   

   

 

Sporządziła:O. Roszczenko


 

W Y K A Z

 

Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł w 2014 roku.

 

Michał Micewicz - ulga z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969),

Stanisław Sobczak - ulga z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969)

Sporządziła: I. Cybulińska

 

Metryka strony

Udostępniający: Olga Roszczenko. Ina Cybulińska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-05-23

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-05-23

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-05-23

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-05-23