W Y K A Z

Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł w 2015 roku.

Michał Micewicz - ulga z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013r. poz. 1381),

Stanisław Sobczak - ulga z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013r. poz. 1381)

Alina Litwiniuk - ulga z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381)

 

Sporządziła: I. Cybulińska


 

WYKAZ

PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA  RATY W 2015 r.

 

Podstawa prawna: art.37 ust.1pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - na podstawie decyzji wydanych w 2015 r.

 

Lp.

 

Imię i Nazwisko

Kwota zastosowanej

ulgi

 

Przyczyny     zastosowania ulgi

 

Tytuł udzielonej ulgi

 

Organ udzielający pomocy

zaległość

Odsetki

1

3

4

5

6

7

8

1.

Artur Stano

1.232,00zł

36,00 zł

 

Ważny interes podatnika

Podatek od nieruchomości

Burmistrz Kleszczel

2.

 

Drewexpol Spółka

 z o.o.

 

35.000,00 zł

 

2.219,00 zł

3.304,00 zł

Ważny interes podatnika

Podatek od nieruchomości

Burmistrz Kleszczel

 

3.

Michał Adamiec

6.619,00 zł

401,00 zł

Ważny interes podatnika

Podatek od  nieruchomości

Burmistrz Kleszczel

 

UMORZENIA   RAZEM:

42.851,00 zł.

5.960,00 zł

 

 

 

1.

Irena Olesiuk

1.467,10  zł

382,00 zł

Ważny interes podatnika

Podatek od spadków i darowizn

Burmistrz Kleszczel

 

 

RAZEM:    

1.467,10 ZŁ

382,00 zł

 

 

 

 1.

Drewexpol  Spółka

z o.o.

92.084,99 zł

0,00

 Ważny  interes podatnika

 Podatek od  nieruchomości

Burmistrz  Kleszczel

 2.

 Sylwester Borszczewski

672,00

0,00

Ważny interes podatnika

Podatek od środków transportowych

Burmistrz Kleszczel

 

ROZŁOŻENIA  NA RATY   RAZEM:

92.756,99

0,00

 

 

 

    

Sporządziła: O. Roszczenko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Olga Roszczenko, Ina Cybulińska - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2016-04-13

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2016-04-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2016-04-18