Budżet gminy w 2019 r.

Projekt budżetu gminy na 2019 r.

Uchwała Nr II-00310-80/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kleszczele na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu

Uchwała Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r.

Zmiany budżetu:

Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024

Uchwała Nr II-00311-80/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczele na lata 2019 -2024

Uchwała Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024

Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej:

Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 czerwca 2019 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczele na lata 2019 - 2024

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczele na lata 2019 - 2024

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kleszczel sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-04-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-12-05