Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014 - 2018Oświadczenia majątkowe radnych  złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014 - 2018 zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.):

Krzysztof Lange - Przewodniczący Rady
Aleksy Roszczenko - Wiceprzewodniczący Rady
Dymitr Artysiewicz
Łukasz Borona
Ewa Dermiaha
Jerzy Gładzki
Eugeniusz Juźwiuk
Aleksander Kazimieruk
Artur Kasjaniuk
Bartosz Krupiński
Elżbieta Justyna Mantiuk
Marek Martynowicz
Helena Mojsewicz
Janusz Polak
Agata Katarzyna Rychcik - Skibińska

 

W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.), zawartych w części B oświadczenia

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-02-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2020-02-24