Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 
Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić do Burmistrza Kleszczel po jednym kandydacie na członka każdej z czterech obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kleszczele.
 
Termin dokonania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 16 września 2011 r.
 
 
Informacje na temat powoływania obwodowych komisji wyborczych znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, obsługi Rady i jej organów

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-09-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-09-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-09-12