OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KLESZCZEL
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2006 R.

o okręgach wyborczych, ich graniach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o podziale Gminy Kleszczele na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczne radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:

Numer okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo: Suchowolce

1

2

Sołectwo: Saki

1

3

Sołectwa: Zaleszany, Toporki

1

4

Sołectwo: Dobrowoda

1

5

Sołectwa:Biała Straż, Kuraszewo, Policzna

1

6

Sołectwo: Dasze

1

7

Sołectwa: Gruzka, Pogreby, Piotrowszczyzna, Żuki, Kol. Kośna

1

8

Cz. m. Kleszczele, ulice: Akacjowa, Kol. Klebanka, Ciasna, Świerczewskiego, Boćkowska, Mickiewicza, 1 Maja, Kol. Januckie, Kopernika, Kościuszki, Nowa, Plac Parkowy

4

9

Cz.m.Kleszczele, ulice: Białowieska, Dobrowodzka, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Leśna, Puszkina, Kol. Seredoburki, Sosnowa, Stacja Kolejowa, Źródlana, sołectwo: Repczyce

4

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 4.

B u r m i s t r z
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-09-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-09-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-03-31

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-09-21