Udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

Co zrobić kiedy nie ma w serwisie informacji, której szukasz?

Informacje niepublikowane w BIP są udostępniane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w godzinach urzędowania. Mogą być także przesłane drogą elektroniczną lub listownie na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Należy wypełnić formularz i przesłać go drogą elektroniczną lub pocztą do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stosownie do art. 15  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jeżeli  podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostepnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającym tym kosztom. Wnioskodawca zostanie o nich powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zasady pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcania informacji w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach określone jest zarządzeniem wewnęrtznym Nr 1/06 Burmistrza Kleszczel z dnia 15 maja 2006 r. oraz zarządzeniem wewnetrznym Nr 7/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2008-04-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-06-23

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-06-23