Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) informuję, że Burmistrz Kleszczel wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszcele , tel. 85 6818004,
fax. 85 6818004 w. 29, email:, sekretariat@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl, strona: www.kleszczele.pl
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) .
3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji publicznej na terenie gminy Kleszczele w ilości około 35000 km rocznie na 2 liniach autobusowych.
Łączny dzienny przebieg wszystkich linii obsługiwanych w okresie od 01 września do 30 czerwca wynosi około 160 km.
4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: sierpień 2019 r.
5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 01 września 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.
6. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Kleszczele, 18.01.2019 r.       

             Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2019-01-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-01-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-01-18