Zamówienia publiczne w 2019 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą "Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Kleszczel w 2019 r."

Ogłoszenie z dnia 28 czerwca 2019 r. o udzieleniu zamówienia na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele

Zawiadomienie z dnia 25 czerwca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele

Informacja z dnia 21 czerwca 2019 r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele”

Zmiana treści SIWZ do zamówienia usługi: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele

Ogłoszenie Nr 559867 z dnia 12 czerwca 2019 r. o zamówieniu usługi: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Kleszczele – rok 2019 

Zawiadomienie z dnia 29 marca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w ramach programu OSA- Otwarte Strefy Aktywności”

Zawiadomienie z dnia 6 marca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zaproszenia do składania ofert w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.: Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kleszczelach w fazie poeksploatacyjnej

Zaproszenie z 11 lutego 2019 r. do złożenia oferty na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kleszczelach w fazie poeksploatacyjnej

Ogłoszenie z 18 stycznia 2019 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-18

Wprowadzający: Justyna Wawrusiewicz

Modyfikujący: Justyna Wawrusiewicz

Data modyfikacji: 2019-10-29

Opublikował: Justyna Wawrusiewicz

Data publikacji: 2019-01-18