OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Numer ogłoszenia w BZP: 51667 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46557 - 2014 data 05.03.2014 r.

Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, fax. 85 6818004 w. 14.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie na potrzeby gminy Kleszczele Zakres zamówienia obejmuje budowę: a) kanałów grawitacyjnych PVC Ø200x5,9; b) kanałów grawitacyjnych PVC Ø160x4,9 zakończonych korkiem; c) sieci wodociągowej PE Ø110; d) przyłączy wodociągowych PE Ø32 w pasie drogowym zakończonych zasuwą; e )studni rewizyjnych PVC Ø1000 i PVC Ø600; f) przepompowni ścieków; g) hydrantów na sieci wodociągowej.

  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie na potrzeby gminy Kleszczele Zakres zamówienia obejmuje budowę: a) kanałów grawitacyjnych PVC Ø200x5,9; b) kanałów grawitacyjnych PVC Ø160x4,9 zakończonych korkiem; c) sieci wodociągowej PE Ø110; d) przyłączy wodociągowych PE Ø32 w pasie drogowym zakończonych zasuwą; e )studni rewizyjnych PVC Ø1000 i PVC Ø600; f) hydrantów na sieci wodociągowej.

 

Burmistrz Kleszczel
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-03-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-03-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-03-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-03-12