Kleszczele, 13 października 2014 r.

Gmina Kleszczele

17-250 Kleszczele

ul. 1 Maja 4

 

RGK.271.6.2014.JK

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

            Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Gmina Kleszczele informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy unieważnia postępowanie przetargowe na „Przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach”

Uzasadnienie

            W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe “MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183. W toku badania i oceny stwierdzono, że złożona oferta jest ofertą ważną.

            Zaoferowana kwota za wykonanie przedmiotowego zadania wynosi 1 225 384,47 zł.

Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 280 000 zł.

            Wobec braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy unieważniono postępowanie przetargowe.

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-10-13

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-10-13

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-10-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-10-13