Kleszczele, 07. 02.2014 r.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kleszczelach
ul.1 Maja 19
17-250 Kleszczle

MOKSiR. 341-1/14

 

   WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

         W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą:

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce”

ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  17123 - 2014;

data zamieszczenia: 27.01.2014;

 

            Zamawiający – Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 907, z poz. zm). informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 1:  Koszt wykonania (wymiany) przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego (od słupa do skrzynki elektrycznej w budynku) należy do Wykonawcy czy Inwestora?
Odpowiedź :   Koszt wykonania (wymiany) przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego (od słupa do skrzynki elektrycznej w budynku) leży po stronie Inwestora, co jest zawarte w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie poz. 9, 11, 12, 13 z przedmiaru elektrycznego.
Odpowiedź :   Punkt 9 przedmiaru robót jest to WLZ zgodny z projektem, natomiast punkty 11, 12, 13 są to elementy wyposażenia rozdzielni głównej zgodnie z projektem.

Pytanie 3: Czy należy przyjąć przewód do zasilania gniazda siłowego 16 A? Jeżeli tak to,
jaka powinna być jego długość?
Odpowiedź :   Odnośnie przewodu do gniazda 3-faz 16 A - tak pominięto w kosztorysie - trzeba 1,0 mb.

Pytanie 4: W projekcie jest „obustronne wzmocnienie krokwi” w przedmiarze jest „jednostronne wzmocnienie krokwi”?
Odpowiedź :   Należy przyjąć „obustronne wzmocnienie krokwi” zgodnie z projektem.

Pytanie 5: W projekcie jest „folia przeciwwilgociowa na lepiku” czy takie rozwiązanie należy zastosować?
Odpowiedź :   Można zastosować folię bez dokonywania lepikowania.

Pytanie 6: Wg STWOIR szyby mają być bezpieczne antywłamaniowe, czy takie szklenie należy wycenić?
Odpowiedź :   Nie wymagane są szyby bezpieczne antywłamaniowe.

Pytanie 7: Środek Kromos B-796 nie jest produkowany, jaki środek wycenić?
Odpowiedź :   Należy wycenić środek dostępny w sprzedaży o parametrach zbliżonych do środka Kromos B-796.

Pytanie 8: Płytki gresowe o wymiarach 20x30 są bardzo trudno lub niedostępne, czy można wycenić płytki 30x30?
Odpowiedź :   Można wycenić płytki 30x30cm.

Pytanie 9: W projekcie budowlanym w opisie technicznym w dziale DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE jest napisane „Istniejące krokwie należy wzmocnić poprzez obustronne nabicie desek gr.32mm.” W Przedmiarze robót pozycja nr. 20 jest podane „Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne desek gr. 32 mm.” Jak faktycznie ma być wykonane to zadanie i czy w kosztorysie ofertowym należy kalkulować jednostronne czy dwustronne wzmocnienie krokwi.
Odpowiedź :   Jak w w/w pyt. 4 „Należy przyjąć „obustronne wzmocnienie krokwi” zgodnie z projektem”.

Pytanie 10: W projekcie budowlanym w rzucie przyziemia są pomieszczenia oznaczone numerami 5,6,7. Czy te pomieszczenia również mają być objęte remontem w tymże przetargu?

Odpowiedź :   Wnętrza pomieszczeń nr 5, 6, 7 nie są przewidziane do remontu.

 

 

p.o. dyrektora
MOKSiR w Kleszczelach

Daria Chrzanowska

Metryka strony

Udostępniający: Daria Chrzanowska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-02-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-02-08

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-02-08

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-02-08