Kleszczele, 07.08.2014 r.

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

RGK.271.5.2014.JK

 

 

            WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

         W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : “Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 163343 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014 r.

 

            Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 1 :  Prosimy o podanie punktu pracy pompy w przepompowni ścieków.

Odpowiedź :  Wysokość podnoszenia H = 12 m, przepływ maksymalny Q max = 10 m3/h.

 

Pytanie 2 :  Czy Zamawiający dopusci zamianę studni z PVC Dn 1000 na studnie betonowe?.

Odpowiedź :  .Nie.

 

Pytanie 3 :  Czy Zamawiajacy dopuści zamianę korpusu przepompowni z polimerobetonowej na betonową?

Odpowiedź :  Nie.

 

Pytanie 4 :  Po czyjej stronie jest wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków, jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o załączenie dokumentacji technicznej na stronie internetowej.

Odpowiedź :  Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków nie wchodzi w zakres zamówienia.

 

Pytanie 5 :  Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną , która okresla poziom wód gruntowych na zadanej inwestycji, jesli tak prosimy o załączenie na stronie internetowej.

Odpowiedź :  Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

                                                                                                         

Z up. Burmistrza
mgr Walentyna Sidoruk
Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-08-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-08-07

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-08-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-08-07