Kleszczele, 12.03.2014 r.

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

RGK.271.2.2014.JK

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : “Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 46557 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014 ; zmiana ogłoszenia w BZP nr 51667 - 2014 z dnia: 12.03.2014 r.

 

Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm..) informuje, że w postępowaniu przetargowym dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W pkt.I ust. 1 SIWZ jest:

“Zakres zamówienia obejmuje budowę:

a) kanałów grawitacyjnych PVC Ø200x5,9;

b) kanałów grawitacyjnych PVC Ø160x4,9 zakończonych korkiem;

c) sieci wodociągowej PE Ø110;

d) przyłączy wodociągowych PE Ø32 w pasie drogowym zakończonych zasuwą;

e) studni rewizyjnych PVC Ø1000 i PVC Ø600;

f) przepompowni ścieków;

g) hydrantów na sieci wodociągowej."

W pkt.I ust. 1 SIWZ powinno być:

“Zakres zamówienia obejmuje budowę:

a) kanałów grawitacyjnych PVC Ø200x5,9;

b) kanałów grawitacyjnych PVC Ø160x4,9 zakończonych korkiem;

c) sieci wodociągowej PE Ø110;

d) przyłączy wodociągowych PE Ø32 w pasie drogowym zakończonych zasuwą;

e) studni rewizyjnych PVC Ø1000 i PVC Ø600;

f) hydrantów na sieci wodociągowej."

 

Burmistrz Kleszczel
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-03-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-03-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-03-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-03-12