Informacja

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania “Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki”


 

Ogłoszenie w BZP : 113093 - 2014 z dnia 27.05.2014 r.


Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, dokonuje zmiany w załączniku Nr 8 – wzór umowy w § 2 ust. 2 – termin zakończenia robót ustala się na dzień 30.01.2015 r. oraz w § 10 ust. 2 i 3 usunięto zapis „nie dotyczy”.

Kleszczele, 28.05.2014 r.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marta Kazimieruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-05-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-05-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-05-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-05-28