Kleszczele, 16 września.2009 r.

Zamawiający:

Gmina Kleszczele

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 RGK.JK.3410-3/09

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 139047-2009; data zamieszczenia 25.08.2009 r.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż do dnia 16 września 2009 r. do godz. 1000 tj. do terminu składania ofert, do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach nie wpłynęła żadna oferta.

 Burmistrz Kleszczel

mgr.inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - inspektor Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-09-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-09-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-09-17