Kleszczele, 2 października 2009 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

ul. 1 Maja 19

17-250 Kleszczele

województwo podlaskie


MOK.3410-1/09Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zadanie ,,Remont świetlic we wsiach Dobrowoda i Policzna" ( ogłoszenie wBZP: 303980 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009.).


1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), że w dniu 2 października 2009 r. wybrano ofertę nr 1 tj.:


Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych

WYGODA Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Chmielna 92A


za cenę ofertową brutto – 463 572,76

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych WYGODA Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Chmielna 92A

463 572,76

100


Zgodnie ze wzorem z SIWZ


Cena najtańszej oferty

P=--------------------x 100

Cena badanej oferty2

Firma Usługowo-Handlowa

Krzysztof Bołtryk

15-133 Białystok

ul. I Armii Wojska Polskiego 4

556278,30

83,33

3

Mikołaj Plasun

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Plasun”

17-240 Czeremcha

ul. Długa 7A

1030697,70 zł

44,97

4

PPHU “MAJKA”

17-300 Siemiatycze

ul. Mickiewicza 7

545854,53 zł

84,92


2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że, w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty..

3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Dyrektor MOK

 

Maria Klimowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-10-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-10-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2009-10-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-10-02