RGK.IV.3410-7/05

Informacja

o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 19, poz. 177 z późn. zm.) Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2006 r. wybrano ofertę złożoną przez n/w wykonawcę.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 Euro na zadanie ,,Modernizacja drogi gminnej Kleszczele - Repczyce".

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe

,,MAKSBUD" Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

za cenę:

brutto - 186.301,93 Euro

netto - 152.706,50 Euro

VAT, cła i opłaty importowe - 33.595,43 Euro

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-01-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-01-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-01-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-01-11